Digital restklorsensor

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Digital restklor-sensor

    Principelektrod med konstant spänning används för att mäta restklor eller hypoklorsyra i vatten. Metoden för mätning av konstant spänning är att upprätthålla en stabil potential vid elektrodmätningsänden, och olika uppmätta komponenter producerar olika strömintensiteter under denna potential. Den består av två platinaelektroder och en referenselektrod för att bilda ett mikroströmmätningssystem. Resterande klor eller hypoklorsyra i vattenprovet som strömmar genom mätelektroden kommer att konsumeras. Därför måste vattenprovet hållas strömma kontinuerligt genom mätelektroden under mätningen.